72. Umělecký Salon v Poličce: ZA HRANICÍ OKAMŽIKU

Ve čtvrtek 3. října 2019 od 15.00 hodin ve výstavních sálech Městské galerie se koná komentovaná prohlídka děl Markéty Kolářové, „Sama autorka představí úskalí své tvorby a své tvůrčí procesy, které vyvěrají v cyklu Afektivní krajiny. Část cyklu můžete zhlédnout ve výstavním prostoru a budete moci o dílech s autorkou diskutovat. Markéta Kolářová je rodačkou ze Sádku, aktuálně žijící střídavě v Praze a již zmíněném Sádku u Poličky. V roce 2019 absolvovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru malby u Josefa Bolfa.,“ uvádí kurátorka výstavy MgA. Jana Vlčková.

Jana Vlčková, Markéta Kolářová a Martin Šmíd

O týden později ve středu 9. října 2019 od 16.00 hodin proběhne v audiovizuálním sále centra přednáška umělce a pedagoga Martina Šmída.Přednáška zaměřená na vlastní tvorbu autora, poličského rodáka, na její vývoj a užívání mnoha materiálů. Autor bude hovořit také o Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava – Helenín, na níž je vedoucím ateliéru Design a vizuální komunikace. Sám Martin Šmíd prošel studiem skla, až nakonec v roce 2005 absolvoval Fakultu umění v Brně v ateliéru nefigurativního sochařství u Jana Ambrůze,“ dodává.

Oba umělci nezaznamenávají popisně určité části krajiny, nýbrž zážitky, prožitky z ní či energii pohybu těla v daném okamžiku na určitém místě. Intuitivně využívají krajinných prvků pro vyjádření svých zkušeností či vzpomínek a vytvářejí tak silná autentická díla.

Zájemcům doporučujeme zhlédnout výstavu předem v budově radnice na náměstí. Výstava bude k vidění od 14. 9. do 5. 11. 2019 ve výstavních sálech Městské galerie na Palackého náměstí v Poličce.

Více na www.cbmpolicka.cz