Dvojvýstava Václava Maliny a Petra Skaly v Galerii města Plzně

V Galerii města Plzně je možné od 18. června navštívit jedinečnou dvojvýstavu, která nápaditým způsobem propojuje díla slavného plzeňského rodáka, malíře Václava Maliny, a tvorbu průkopníka experimentálního filmu Petra Skaly. Nadzemní část galerie je věnována obrazům Václava Maliny, zahrnujícím impresi, symbolismus i abstrakci. Přechodem a zároveň spojujícím elementem mezi díly obou autorů je mázhaus galerie, v přízemí se návštěvník seznámí s průřezem tvorbou tématizující různé polohy Skalova díla.

Václav Malina se představuje ve „své“ Plzni velkou bilanční výstavou, uspořádanou k jeho 70. narozeninám Galerií města Plzně, jejíž podobu po dvanáct let formoval jako její ředitel. Výběr z tvorby za posledních dvacet let dokládá, že autor zůstal věrný svému velkému tématu – přírodě a jejímu doslova tělesnému prožívání malbou. Zároveň představuje posun od formálního novátorství k jistému zniternění. Autor se v ní vyrovnává s nadčasovými otázkami spojenými s lidským osudem a reflektuje vlastní malířskou a životní dráhu.

Petr Skala jako jeden z prvních v českém prostředí v 60. letech minulého století propojil experimentální film s tradičními výtvarnými technikami. Použitím kresby, proškrabáváním media nebo jeho propalováním se autor přiblížil například abstraktnímu expresionionismu a informelu. Samotného umělce nicméně zajímaly možnosti media a jeho působení na diváka, kdy je pro něj důležité co se děje mezi obrazy. Návštěvník může mezi čtyřiceti snímky spatřit například legendární Jen smrt, v níž se vpíjí do mikrokosmu duševních stavů lidského jedince, kdy člověka pojímá jako bytost blízkou záhadným osudovým silám, až po aktuální práce, v nichž balancuje na tenké hranici skutečnosti a snu.

Slovo ředitelky Zuzany Motlové k výstavě:
Václava Malinu jsem oslovila s výstavou v letošním roce, vzhledem k jeho jubilejnímu výročí 70. narozenin. Václav Malina do projektu přizval Petra Skalu, jeho přítele, který o něm natočil v roce 2018 dokument s názvem Oslava pošetilosti. Tento film propojil Václavovu výstavu maleb v nadzemí s filmovými projekcemi Petra Skaly v podzemí a vytvořil tak příjemně koncipovanou dvojvýstavu těchto autorů.

Galerie města Plzně je zaměřená na výstavy současného a moderního umění. Zaměřuje se především na tvorbu českých a zahraničních autorů, kteří představují návštěvníkovi aktuální tendence současného umění. Ve snaze přiblížit toto umění širší veřejnosti zároveň galerie zajišťuje doprovodné a lektorské programy k výstavám. Pořádá komentované prohlídky, výtvarné dílny, umělecký příměstský tábor a další akce.

Další informace na www.galerie-plzen.cz.
Foto: archiv galerie