Galerie Hollar vystavuje ilustrace a obrazy Daniely Hahnové-Benešové

Nadace Hollar a Sdružení českých umělců grafiků Hollar pořádají výstavu letošní jubilantky Daniely Hahnové-Benešové. Výstavu, trvající do 1. září 2019, zahájili za přítomnosti umělkyně Michal Najman, předseda Nadace Hollar, a Pavel Piekar, předseda Sdruženi českých umělců grafiků Hollar. Úvodní slovo pronesl Pavel Beneš, kurátor výstavy, a na violoncello zahrál Martin Havelík.

Daniela Hahnová-Benešová (* 27. 9. 1929 v Klatovech) studovala v letech 1948–1953 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru monumentální malby u prof. Emila Filly, a pak i čestný rok v ateliéru užité grafiky u prof. Antonína Strnadela. Věnuje se malbě, ilustraci, volné grafice a tvorbě Exlibris. Ilustrovala více jak padesát knih, převážně pro děti. Technikou jejích prací jsou převážně olejomalba a akvarel, ale používá i temperu a kresbu, v grafice pak zejména barevnou litografii, suchou jehlu a lept.

Jednou z jejích nejsilnějších inspirací je hudba, jejíž akordy se ozývají v barevnosti jejích maleb, a pak krajina, sdílená s diváky spíše jako krajina duše či symbol krajiny, v němž je zakódováno pevné citové pouto k rodnému kraji, k místu jistot a tajemství. Její imaginární svět prorůstá světem reálným, takže oba světy nelze od sebe exaktně oddělit.
Od roku 1954 žije a pracuje v Praze, se svým manželem, vlčnovským rodákem Karlem Benešem. S ním uspořádala i většinu ze svých více jak sedmdesáti autorských výstav. Zúčastňuje se i kolektivních výstav malby, grafiky a Exlibris, pořádaných zejména Sdružením českých umělců-grafiků Hollar a Sdružením pražských malířů a sochařů, jichž je členkou.

Výstava je pořádána Nadací Hollar ve spolupráci s SČUG Hollar, a koná se za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 1 a Státního fondu kultury České republiky.
Kurátor výstavy: Pavel Beneš

Galerie Hollar, výstava potrvá do 1. 9. 2019.

Foto: Livio Zanotto