Museum skla Portheimka připravilo novou výstavu Tání hrany

Výstava Tání hrany je poctou trojici význačných umělkyň, které svou tvorbou zasáhly do vývoje českého ateliérového sklářství druhé poloviny 20. stoletíEliška Rožátová (*1940), Dana Vachtová (*1937) a Jiřina Žertová (*1932) zároveň představují tři naprosto odlišné tvůrčí přístupy v práci se sklem jako sochařským materiálem. Šíře jejich tvorby zabírá nejenom autorskou plastiku, ale i produktový design a mnohé realizace v architektuře.

Těší mě, že v Portheimce můžeme prezentovat díla uznávaných autorek, které svojí tvorbou zasáhly a výrazně ovlivňují obor uměleckého skla. Výstavní činností v Museu skla tak navazujeme na aktivity paní Medy Mládkové, která se ve druhé polovině 20. století významně věnovala i propagaci práce českých sklářů ve světě“, řekl Jiří Pospíšil, předseda správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových.

Expozice prezentuje autorky v několika tvůrčích rovinách časově ohraničených od sedmdesátých do devadesátých let 20. století, kdy střídavě využívaly možností tavené skleněné plastiky, hutních objektů foukaných do formy či kombinaci skla s dalšími technikami a materiály, především malbou a kovem.

Je mi ctí, že se Museu skla Portheimka podařilo propojit významné osobnosti českého sklářského průmyslu, jako jsou Eliška Rožátová, Dana Vachtová a Jiřina Žertová. Každá z těchto umělkyň vkládá do své sklářské tvorby osobitý rukopis a věřím, že si návštěvníci výstavy odnesou další nezapomenutelný zážitek,”uvedl místostarosta Městské části Praha 5 Lukáš Herold.

Výběr prací je podmíněn jak významem děl v rámci individuální tvorby, tak i vzájemnými konceptuálními spojnicemi, kdy se jejich tvorba zejména během osmdesátých let myšlenkově i materiálově přiblížila.

Všechny tři dámy skla jsou obdivuhodné pozitivním vztahem nejen k materiálu tvorby, sklu, kterému stále dokážou poručit přijmout neotřelé myšlenky a záměry s rozeznatelným rukopisem, ale i otevřeným vztahem k lidem, k životu, nadány respektem k práci těch druhých. Velmi si jich vážím,” doplnila ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze Helena Koenigsmarková.

Foto: Petr Brodecký

Výstava potrvá do 23. února 2020.
Museum skla Portheimka, Štefánikova 68/12,150 00 Praha 5 – Smíchov