Oslava dvojitého výročí v Galerii města Plzně: 25 let Artotéky města Plzně a 30 let Unie výtvarných umělců Plzeň – BILANCE 2020

Ve čtvrtek 3. 12., kdy se znovu otevřou galerie návštěvníkům, Galerie města Plzně divákům nabídne rovnou dvě jubilejní výstavy – 25 let Artotéky města Plzně a výstavu oslavující 30 let Unie výtvarných umělců Plzeň – BILANCE 2020. Vstup na výstavy bude pro veřejnost zdarma.        

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Galerií města Plzně, Galerií Jiřího Trnky a Unií výtvarného umění Plzeň připravilo ojedinělou přehlídku současného výtvarného umění plzeňského regionu. V rámci společné výstavy budou výjimečně propojeny oba výstavní prostory – Galerie města Plzně a Galerie Jiřího Trnky na náměstí Republiky v Plzni ve velkou výtvarnou přehlídku lokální výtvarné tvorby.

Artotéka města Plzně, kolekce uměleckých děl ve vlastnictví města, si připomene již 25 let od založení této unikátní sbírky umění. Zároveň v letošním roce slaví Unie výtvarných umělců Plzeň 30 let své činnosti. Oslavy tohoto výročí vyvrcholí velkou členskou výstavou BILANCE 2020, na které bude představen průřez tvorbou významných regionálních výtvarníků.

Unie výtvarných umělců Plzeň byla založena v roce 1990 a je profesním sdružením výtvarníků plzeňského regionu, které sdružuje více než 80 umělců.

Výstava 25 let Artotéky města Plzně vznikla pod vedením Odboru kultury MMP v rámci tradičního pětiletého cyklu prezentace Artotéky a záštitu nad výstavou přijala náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Mgr. Eliška Bartáková.

Projekt Artotéky města Plzně připravili v roce 1995 pracovníci Odboru kultury Magistrátu města Plzně pod vedením tehdejšího vedoucího odboru, pana Vladimíra Líbala. Město Plzeň tak začalo od roku 1996 cíleně nakupovat výtvarná díla od umělců s prokazatelným vztahem k městu Plzni. Umělci jsou přímo finančně podpořeni a jejich dílo je průběžně prezentováno veřejnosti nejen zápůjčkami na výstavy, ale také stálou prezentací ve veřejných prostorách města Plzně.  Za 25 let se Artotéka rozrostla na 237 artefaktů v hodnotě přes 4,5 mil. korun. Kolekce zahrnuje díla renomovaných umělců, kteří již své pevné místo v kulturní historii města Plzně potvrdili, ale také práce mladých a nadějných talentů.

Slovo vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně Květuše Sokolové:

„Artotéka města Plzně, v rámci České republiky ojedinělá, je živou kolekcí současného lokálního výtvarného umění. Za dobu své pětadvacetileté existence se již stala významnou pamětí vývoje plzeňského umění a kulturní historie města. V rámci současné výstavy nelze kapacitně prezentovat všechna díla autorů zastoupených ve sbírce, proto jsme připravili ve spolupráci s galerií zhruba dvanáctiminutovou videoprojekci o artotéce, která je k vidění za výlohou Galerie města Plzně na náměstí Republiky a také na jejím webu www.galerie-plzen.cz. Zájemci o současné umění tak budou mít přehled, jací autoři a díla jsou v naší artotéce zastoupena. Kompletní přehled je k dispozici na adrese www.artotekaplzen.cz. Výstava je otevřena pro veřejnost zdarma a věřím, že bude příjemným duchovním zážitkem v této nelehké době…

Galerie města Plzně je zaměřená na výstavy současného a moderního umění. Zaměřuje se především na tvorbu českých a zahraničních autorů, kteří představují návštěvníkovi aktuální tendence současného umění. Ve snaze přiblížit toto umění širší veřejnosti zároveň galerie zajišťuje doprovodné a lektorské programy k výstavám. Pořádá komentované prohlídky, výtvarné dílny, umělecký příměstský tábor a další akce.