11__2019_sprej-a-pastel-na-kožence_ze-série-Rostliny_200x130cm_foto_Luca-Broglia_m